Dollarz

Som vi beskrivet  det tidigare kommer vi ha en valuta som används främst för poängräkningen under KB17. Denna valuta kallar vi Dollarz och kommer att delas ut och byta ägare under hela helgen.

Dollarz kan hittas, fås av övermakten (domarna) för avklarade uppdrag, eller bytas in mot konserver eller andra “värde” föremål. Dollarz kan också användas som muta eller betalning till andra fraktioner, statister. Vi rekommenderar dock inte att någon försöker muta övermakten det kan gå illa.

Regler

  • Dollarz kan bara fås/bytas/hittas och sedan användas som betalningsmedel.
  • Dollarz får inte stjälas då de är burna av en spelare, detta gäller inte andra “värde” föremål som kan bytas in mot dollarz som t.ex konserver.
  • Dollarz motsvarar poäng vid sammanräkning av en fraktions totala framgång under KB17.
  • I Barter Town kan “värde” föremål och utförda uppdrag (m.h.a. uppdragskort) bytas mot dollarz.

Dollarz exempel

100dollarza100dollarzb

500dollarza500dollarzb

1000dollarzb1000dollarza

10000dollarz10000dollarzb