Värt att veta om man vill hyra anläggningen

Möjligheten erbjuds att hyra anläggningen till seriösa företag och föreningar med ordnad organisation och klar ansvarsfördelning internt. Vi har erfarenhet av alla möjliga kunder. Många rockvideos och kända fotografer/fotoföretag har varit hos oss. Många större bolag som t.ex. Jarowski och Fremantle har spelat in serier/filmer hos oss. Men oftast är det föreningar som vill arrangera lajv eller airsoftevent som hör av sig. Stora företag kan t.ex. hyra skräckanläggningen för ett större företagsevent där de kör själva och eller tar med sig kunder.

Vill ni hyra anläggningen kontaktar ni oss på 072-5050 096 eller erik@batalj.se

När det kommer till t.ex. airsoftevent så ansvarar Batalj endast för att låsa upp och ställa anläggningen till förfogande, samt: vatten, avlopp, parkering och säkerhet runt spelområdet. Vi lägger oss normalt sett inte i hur många som är med på spelet eller vad den som hyr ev. tar i egen deltagaravgift. Men vi skall ha all information och vi förväntar oss att rätt ansvar tas för ansökningar mot myndighet etc.

Batalj ansvarar inte heller för spelscenario, spelledning och att varje spelare följer säkerhets- och spelregler.

 

Arrangerande förening skall ha ansvariga som garanterar att följande punkter sköts
exempelvis:

 • Deposition för städning finns  (kontanter, återfås när städningen är godkänd av Batalj).
 • Att hyran betalas in enligt uppsatt pris och utsatt tid.
 • Att spelområdet avlämnas i samma skick som vid spelstart.
 • Att varje spelare följer säkerhetsregler för spelområdet.
 • Att eventuella brister i säkerhet och skadegörelse rapporteras till Batalj.
 • Att spel arrangeras seriöst och välorganiserat, så att inga deltagare känner sig kränkta eller på annat vis orättvist behandlade.
 • Att spel endast genomförs på det sedan tidigare godkända avgränsade spelområdet.
 • Att inga sopor lämnas kvar på spelområdet.
 • Andra markägare på området känner till vad som händer och informeras.
 • Eventuella ansökningar till kommun lämnas in och fås godkända i god tid innan eventet.

Regler spelområdet

Dessa regler är ett förslag beroende förstås på vad området skall användas till.

 • Använd alltid skyddsglasögon inom spelområdet. Om det krävs av spelledning.
 • Ingen “blindfire”, man skallse vad man skjuter på.
 • Varna vid användande av granat genom att skrika “granat” tydligt och använd med sunt förnuft och rätt kast teknik.
 • Följ satt maximal boll och trimhastighet på vapen/markörer.
 • Kronamarkör och vapen innan spel och vid behov.
 • Följ standard regler för säkring av markör/vapen utanför spel. D.v.s. Magasin ur och rensa loppet/pipan. Säkra och vapen och på markörer använd pipåse.
 • Respektera avgränsningar.
 • Klättra inte på eller över räcken som är uppsatta.
 • Bygg inte om eller förändra fasta installationer på spelområdet.
 • Återställ eventuella lösa installationer som kan råkas flyttas av misstag.
 • Skräpa inte ner på området.
 • Inga eldar får tändas utan tillåtelse på spelområdet.
 • Använd endast godkänd pyro på området
 • Absolut förbjudet att skjuta utanför spelområdet, förutom på förutbestämda chroningsställen.
 • Absolut förbjudet att skjuta ut ur spelområdet på fordon, föremål och personer utanför spelområdet
 • Absolut förbjudet att skjuta på väg till och från spelområdet
 • Förbjudet att med flit skjuta sönder belysning, rutor eller andra känsliga föremål på banan. (om så sker kommer personen/arrangören bli betalningsansvarig för skadegörelsen).
 • Begränsa ditt spel så att du ej tar onödiga risker.
 • Använd skyddshandskar.
 • Inga vapen/markörer eller ammunition får tas med in i matsalen.

Vill ni hyra anläggningen inom en längre tidsram och t.ex. anordna ett storspel så får ni ringa oss för en offert.

För de som vill hyra anläggningen för att köra paintball i egen regi så kan vara bra att veta att vi har europas största luftbank och kompressorpark.

Två mobila luftfyllningsbankar på släp och en fast vid gruvkontoret på 80+600+80+300, där var och en klarar fler 100-tal personer i timmen. Vi har även 16 lösa dyktankar om man har behov av unika fyllplatser.

Vi har också flera stora hus som är lämpliga för alla möjliga sammankomster och ett fungerande kök. Spabad med 2 stora badtunnor med plats för 12-15 personer vardera finns.

Normala hyrestagare av scenarioanläggningen är:

 • Paintballspelare
 • Airsoftspelare
 • Lajvare
 • Försvaret (Livgardet, ledningsregementet mfl.)
 • Polisens insatsenhet
 • Hundräddare
 • Skräckvandringar
 • Geocaching
 • Skumma sekter

Är du intresserad skicka ett mail till: bokning@batalj.se så återkommer vi så fort vi hinner. Eller ring 019-55 55 033 om ni har frågor.
OBS! Skicka med namn och telefonnummer vi kan nå er på.

Kuriosa: Batalj öppnde möjligheten för att hyra scenarioanläggningen i Stråssa redan 2015 efter den stora förvandlingen.

Syftet var då är och fortfarande att utveckla ett scenarioområde för många former av arrangemang där alla delar den stora drift och utvecklingskostnaden.