Extra regler på KB26 Wastelands

Vi har lite extra regler På KB17 förutom de ordinarie allmänna reglerna. Det kan tillkomma fler regler också ända fram till spelstart på lördagen. Så håll lite extra koll på denna sida. Alla dessa regler kommer vi att gå igenom för alla på plats samt förstås de viktigaste av de allmänna reglerna.

Giftig gas

För att simulera giftig gas är grön rök reserverad och får bara användas av domare (övermakten) eller spelare som fått gröna rökgranater  tilldelad sig.

Om någon spelare redan har köpt gröna rökgranater så kan man byta dem i Bataljs butik på plats mot en annan färg som är tillåten.

Effekt

Alla spelare och civila som befinner sig i ett moln av grönrök oavsett hur tjock röken ligger skall räkna sig som träffad/utskjuten, medic regler gäller inte för spelare drabbade av giftig gas utan de skall genast gå till respawn.

OBS! Spelare som använder grön rök utan tillåtelse kommer att orsaka en personlig och för sitt lag bestraffning.

Dollarz

Dollarz är en unik företeelse för Wastelands spelen regler för dessa finner ni här.