Bakgrundshistoria KB26

Not: Denna bakgrundshistoria går tillbaka ända till KB3 och byggs som vanligt på i god ordning.

Vad har hänt?

cityÅret är 2047. Tjugofyra år efter Danska elitkårens reträtt mot Stora Bält. Tjugofyra år av upplösning av det forna statsskicket. De få överlevande, mindre än 10% av världens befolkning, har anpassat sig till den nya hårda värld av anarki som skapats. Det är en värld där det gamla talesättet ”ett mål mat om dagen, för alla” har bytts ut mot det mera passande ”kämpa och lev ännu en dag”. Världen består till stor del av radioaktiva zoner, skapade av desperata stater som använt kärnvapen mot horder av Zombies och hotande grannar. I de ”bättre” områdena finns små enklaver av medborgarstäder som ger viss trygghet. Det är en trygghet som erbjuds de som har stora lyckan att kunna bidra med något staden behöver. Utanför i Wastelands lever friklanerna, de utstötta och oönskade. De bedriver handel med samlare och försöka överleva på det lilla som zonen kan erbjuda. Där är överlevnaden allt annat än säker. I utkanterna finns de än mera osäkra områdena, befolkade av udda klaner av stråtrövare, samlare och för de som betalar bäst, hyrbara legoknektar. Kringstrykande Zombies är fortfarande ett problem om man nu inte bor i Medborgar städerna förstås. Inom stadens gränser kan man känna sig ganska säker, så länge ingen säljer skämt zombiekött förstås, det händer. Drivmedel, mat och ammunition är allt där pengar inte har något värde. Alla bedriver handel med denna nya form av valuta och stridigheter kan lätt starta om en ”möjlighet”infinner sig och frestelsen blir för stor.

Nutid

571_wasteland_3_normalUnder de ”hårda åren” så som Medborgarna kallar det. De fyra åren som gått sedan de förra stora stridigheterna i och runt medborgarstaden Securum, har läget förändrats totalt. Då plundrades hela staden av Gastar och Wastepeople, många av de som överlevde blev sedanzonslavar eller zombieföda då gränserna inte kunde bevakas. Det tog nästan ett år att få någorlunda ordning på staden och då var statsskicket förändrat. Den forna stadsvakten, ”Gardet” de som hade vapen och skulle skydda medborgarna styr nu med järnhand och tar vad de vill ha från medborgarna. De skyddar och vårdar noga sin del av staden men låter resten förfalla. Medborgarsidans gränser mot Wastelands bevakas endast sporadiskt av enstaka Gardes patruller. I realiteten är Securum numera tvådelad, där de med makt bor i ena ändan och medborgarna i den andra. Medborgarna gör sitt bästa för att skydda sig och har utökat handeln med zonfarmare för att skaffa vapen.

När nöden kräver kan även handel med andra fraktioner vara nödvändig. Samarbete med Wastepeople eller t.o.m. Gastar skulle dock inte vara populärt hos Gardet och måste ske i det fördolda.

Läs mer om de olika fraktionerna…