Regler på Zombie Escape

Regler på Zombie Escape

Av säkerhetsskäl och för att göra det hela roligare gäller dessa regler på Zombie Escape för alla deltagare på föreställningen.
Ni är med i ett avancerad teaterföreställning där alla ni möter gör sitt yttersta för att ni skall komma i stämning.

–         Alla måste gå banan, inget springande. Ni tar er från scen till scen i lugn takt.

–         Ingen”Zombie” kommer att möta er i närheten av trappor.

–         Fotografering eller filmning inne på banan är förbjuden. Deltagare som smugglar med sig en GoPro eller liknande eller använder sin kamera för att filma/fotografera/ta upp ljud kommer att få verktygen beslagtagna av vår personal.

–         Latexvapen som man plockar upp längs vägen får inte användas mot huvud eller skrev, eller mot zombies (skådespelare) som redan spelar döda. Bara 1 st latexvapen får bäras med åt gången.

–         Slag skall göras försiktigt. Även om våra skådespelare är beredda på lätta slag av latexvapen så skall det göras försiktigt och bara genom försiktig markering. Överdrivet våld som skadar någon statist eller som skadar inredning kommer att göra att deltagaren direkt får lämna eventet och att det eventuellt görs en polisanmälan mot deltagaren. Samma sak gäller om man upprepade gånger slår mot fel delar av kroppen t.ex. huvudet även om det sker löst.

–         Vapen man plockar upp längs vägen skall man för med sig ut och lämna vid utgången. Max 1 st vapen per deltagare, hittar man ytterligare vapen får man välja ett att lägga ned det ena på golvet eller ge till en kollega som saknar vapen.

–         Om en gruppens ficklampor går sönder kan man be en skådespelare om en ny. Även om det kanske förstör stämningen lite kommer ni vara glada att ha något att lysa med senare och det är förstås en säkerhetsfråga också. Skådespelare stöter ni på hela tiden de har som regel reservlampor.

–         Grupper skall hålla ihop ända till slutet även om någon av deltagarna skulle bli “smittade” som en del av föreställningen.

–         Smittade deltagare får fortsätta att försvara gruppen och agera till slutet, men räknas som “förlorade” då de blivit av med sitt band de har runt halsen som representerar deras liv. Ni behöver alltså inte avbryta föreställningen för att ni är smittade utan fortsätter till slutet (se ovan).

–         Grupper som deltar får passera andra grupper som är långsammare, men givetvis aldrig agera mot andra grupper eller ta andra gruppers utrustning. Visa varandra respekt för att inte förstöra föreställningen för varandra.

–         Gruppen skall alltid röra sig framåt man får inte vända om och gå tillbaka. Behöver man bryta av någon anledning säg då till en statist de kan visa er till närmaste utgång.

Övriga regler på Zombie Escape

– Deltagandet på Zombie Escape är på egen risk ev. skador på person eller egendom är inte arrangörens ansvar.

– Ingen egen medtagen mat till cafeterian inomhus eller på serveringen utanför.

– Medvetet förstörande av anläggningen/rekvisita kommer att beivras.

– Deltagare som skall genomföra eventet och som är uppenbart påverkade av alkohol eller narkotika och personalen bedömer kan medföra en risk för sig själva eller andra, kommer att förbjudas att delta. Köpta biljetter är då förverkade och kan inte återkrävas av deltagaren.

– Parkera endast på avsedd plats.

– Lämna värdeföremål och fina kläder i bilen eller i våra värdeskåp.

– Föreställningen kommer att ge adrenalinpåslag och har man känsliga nerver eller kända sjukdomar så rekommenderar vi att man konsulterar läkare innan utförandet. Man bör även meddela arrangören om man har astma då rökeffekter kommer att användas under aktiviteten. Hittills har ingen haft problem med röken p.g.a. astma.

– Vi har inga regler mot deltagande av gravida då eventet inte är speciellt fysiskt krävande/tröttande. Men på grund av eventets psykiska miljö avråder vi kvinnor i 8,5-9 månaden. Det är dels för eget självbefinnande eftersom det finns en risk att ramla i mörkret samt får våra statister.

– Eventuellt kan vi komma att kräva att deltagarna skriver på ett enkelt men formellt avtal för att få delta på eventet. Detta rör oftast att man har läst/förstått regler och håller sig till dem samt förstått riskerna som finns med att röra sig i en mörk byggnad. Givetvis är detta för våra deltagare och statisters säkerhet. Är man under 18 år skriver målsman på.

(denna sista regel använder vi för närvarande inte men kan bli aktuell utan förvarning)