Målsmansgodkännande

Denna blankett skall skrivas under av målsman om du är i den ålder något av våra event kräver det.

Den skall vara underskriven och klar innan eventet. Missa inte att fylla i datum för eventet.

Vi kan komma att ringa målsman för att kontrollera underskriften.

Klicka här för att ladda ned ditt intyg: Intyg_fran_malsman

Vi ser till att ha några blanka blanketter utskrivna på plats vid registreringen om ni inte har skrivare. Dock behöver målsman vara med då för underskrift.

Har du frågor kontakta batalj.