Köpvillkor Zombie Escape

Avbokning Zombie Escape

Avbokning skall göras senast 72 timmar innan bokad starttid. Vi är flexibla med att ändra antalet deltagare innan 72 timmar men vi har begränsning i antalet deltagare per grupp om man vill utöka med fler. Minst 3 personer och max 6 per grupp. Målet är grupper på 4 personer. Givetvis kan man komma själv också men får då gå med andra så att det blir en grupp.

Om bokning har gjorts med referensid via webshopp eller samarbetspartner och alla i bokningen inte deltar förvärkars övriga platser på den bokningen. Det är kundens ansvar att fylla upp alla platser på en bokning. Platsen är inte personlig utan kan givetvis flyttas till annan person så länge denna är minst 13 år och då har målsman eller person över 18 år med.

Avbokning skall göras per mail till bokning@batalj.se inom tidsramen ovan. Använd gärna bokningsbekräftelsen ni fick av oss. Bekräftelse på avbokning/ändring av antal deltagare skickas ut per e-post, det är kundens ansvar att se till att man fått kvittens av Batalj på avbokningen i tid enligt ovan. Avbokning på Liveit bokningar görs alltid med Liveit. Vår samarbetspartners regler gäller. Kontrollera eventuella regler med dem.

Vid avbokning för reservation med betalning på plats faktureras 15% av totala beloppet om avbokning görs inom 72 timmar från starttid. Vid avbokning inom 24 timmar faktureras totala beloppet.

Om avbokning ej genomförs och man inte dyker upp på bokad tid tas hela beloppet ut och faktureras alternativt bokningskoden förbrukas.

Om kunden bryter eventet, t.ex. det är för läskigt eller kunden blir avvisad att Batalj, på grund av överträdelse av regler, fås inga pengar tillbaka för biljetten.

Övrigt

Kombinationer av ev. rabatter är inte godkända.

Minsta ålder är 13 år. Målsman ansvarar för minderåriga.

Brott mot någon av våra regler kan medföra att man avisas från eventet och i detta fall är din biljett förbrukad.

Batalj äger rätt att ställa in ett planerat event på grund av händelser som vi inte kan påverka t.ex. extremt väder, force majure, för litet kundunderlag, för lite personal etc. Ställs ett event in kommer alla kunder meddelas via något eller alla av dessa alternativ: E-post, sms, hemsidan bataljevent.se under Zombie Escape, facebook Batalj Event. Det är kundens ansvar att följa upp detta. Vi har hittills inte ställt in ett enda event dock. Om ett event ställs in kommer kunden kunna boka om till ett annat tilfälle, ingen återbetalning av biljetter sker.

Vid biljettköp på webshoppen gäller att kunden är ansvarig för att boka in sig för att få en starttid. Om detta inte görs i tid enligt ovan så kan biljetten bli förverkad. Före 72 timmar sker ingen återbetalning p.g.a. sjukdom utan giltigt läkarintyg. Efter 72 timmar enligt ovan. Kom ihåg att biljetten inte är personlig någon annan kan gå istället eller biljetten kan säljas vidare.

För företag som betalar mot faktura har vi en fakturaavgift på 45 kr och förseningsavgift, påminnelse 45 kr samt 11% på beloppet.