Banner White war

WHITE WAR 2016

Whitewar är främst ett airsoftspel men med visst lajvinslag då civila och andra rollspelande karaktärer kommer att finnas. Alla spelare kommer att tillhöra en viss fraktion som är valbar så länge det finns platser kvar. Mål/uppdrag kommer att delas ut samt varje fraktion kommer att ha en öppen och en dold agenda som ger styr fraktionen. Spelet skall ha fokus på strid men med goda möjligheter till taktik och planering av varje uppdrag. Vi kommer därför att köra minst 24 timmar nonstop.

Köp biljett

Lämna din deltagaranmälan

Kontakta oss


Bakgrund

_61922590_oneSom namnet antyder handlar detta spel om droghandel. De olika fraktionerna består av karteller, CIA och lokala polis/armé förbanden. Likheter med ett visst land i Sydamerika, är en ren tillfällighet. Strider och uppdrag kommer att utspelas på ett 2×3 km stort område med staden i mitten. Vissa fraktioners högkvarters och basers placering är hemlig, medan andra är kända för alla.

Kartor

White War Intelmap

White War Citymap

All dokumentation i ett dokument

White War speldokumentation

Varje fraktions spellednng kommer även att få en kompletterade karta som visar hemliga baser och respawns.

Tider:
Fredag samling från 18:00
Lördag Registrering & chroning från 09:00
Gemensam samling 11:00
Utkörning till startområde 11:30-12:30
Game on: 13:00
Game off 14:00 söndag 
Återsamling/prisutdelning Gruvkontoret 15:00

De som har långt att åka eller som helst enkelt bara vill komma redan dagen innan och umgås kan komma på fredagen.

Fraktioner

Det finns inga tänkta krav på klädkod men vi kan komma att ha önskemål. Vi kommer förmodligen att köra med armbindlar då vi har så många fraktioner.

Facebookgrupper finns för varje fraktion här:

Facebookgrupper finns nu för varje fraktion. Kom ihåg att dessa är öppna och man behöver ha koll på vilken fraktion man valt.

Här kan ni fixa praktiskafrågor om övernattning/skjuts etc. Samt förstås börja planera lite.

Cali kartellen
https://www.facebook.com/groups/612569595568599/

Medelin kartellen
https://www.facebook.com/groups/232415767127266/

Nationella polisen
https://www.facebook.com/groups/937984569652062/

CIA
https://www.facebook.com/groups/518794398305534/

 

Cali kartellen

Evil guys. Den ena av de två kartellerna som skall producera och levera kokainleveranser, samt vid behov utföra ”vissa” aktioner mot dem som lägger sig i deras agenda.
Lagfärg:Rött

Medellin kartellen

Bad guys, Den andra av de två kartellerna med samma agenda som Cali. Man kan anta att de två kartellerna inte direkt är vänner och stridigheter kan lätt uppstå.
Lagfärg: Gult

ciamexicoCIA (kontraktörer och specialförband)

God guys. Dessa enheter finns egentligen inte i landet och behöver därför verka i skymundan, slå till snabbt eller samla bara information. Skulle man dock hamna i regelrätt strid finns det visst understöd från landets armé och flygvapen.
Lagfärg: Blått

Nationella polisen

Nice guys, Skall försöka hålla lag och ordning och stoppa kartellerna och all illigal ytre påverkan. Man viss kontakt med CIA men inte officiellt förstås. De har hänt att mutor utdelas till vissa i styrkan.
Lagfärg: Grönt

Poängräkning

Colombian soldiers stand guard inside a cocaine laboratory near la Union Colombia

Utförda uppdrag t.ex. drogleveranser, överfall eller informationsinsamling ger alla poäng. Ibland kan uppdrag lösas på flera sätt. Spelledning del

ar ut uppdragen till fraktionsledarna löpande under spelet och tar samtidigt emot avrapportering för poängräkning.

Bra att ta med/krav på att ha med:

– Orange duk (krav!!!!)
– Godkända skyddsglasögon (krav)
– Tandskydd (bra att ha)
– PMR-radio (bra att ha)
– Klocka (bra att ha)
– Vattenflaska (bra att ha)
– Handskar (bra att ha)
– Ombyte
– Regnkläder
– Minst 3 mål mat och mellanmål.
– Mobiltelefon

Ingame fordon

Har ni fordon ni vill ta med. Kolla med oss först så vi kan få in det i gamet på ett bra sätt. Gör ni inte det kan det tyvärr komma restriktioner som vi helst inte vill behöva ha. Alla med ingame fordon skall ha tillstånd från oss oavsett, men ju snabbare man meddelar att man skall ha eller ev. skall ha desto bättre.