Hyra scenarioanläggningen i Stråssa

Priser för att hyra scenarioanläggningen i Stråssa klicka här

Vill ni hyra vår bana i Kilsbergen klicka här

Batalj öppnar möjligheten för att hyra scenarioanläggningen i Stråssa.

Batalj har under 2015 påbörjat en stor utveckling av spelområdet i Stråssa. Syftet är att utveckla ett scenarioområde för många former av arrangemang där alla delar den stora drift och utvecklingskostnaden. Efter mycket förfrågningar känner vi nu att det är dags att på prov hyra ut anläggningen till föreningar för endagsspel.

Möjligheten erbjuds endast seriösa föreningar med ordnad organisation och klar ansvarsfördelning internt. I dagsläget gäller denna möjlighet endast endagsspel med begränsningen max 8 timmar (satt standardtid om inget annat förhandlas fram är 6 timmar).

Batalj ansvarar endast för att låsa upp och ställa anläggningen till förfogande, samt: vatten, avlopp, parkering och säkerhet runt spelområdet. Vi lägger oss inte i hur många som är med på spelet eller vad den som hyr ev. tar i egen deltagaravgift.

Batalj ansvarar inte heller för spelscenario, spelledning och att varje spelare följer säkerhets- och spelregler.

Arrangerande förening skall ha en ansvarig person som garanterar att följande punkter sköts:

 • Deposition för städning finns 2500:- (kontanter, återfås när städningen är godkänd av Batalj).
 • Att hyran betalas in enligt uppsatt pris och utsatt tid.
 • Att spelområdet avlämnas i samma skick som vid spelstart.
 • Att varje spelare följer säkerhetsregler för spelområdet.
 • Att eventuella brister i säkerhet och skadegörelse rapporteras till Batalj.
 • Att spel arrangeras seriöst och välorganiserat, så att inga deltagare känner sig kränkta eller på annat vis orättvist behandlade.
 • Att spel endast genomförs på det sedan tidigare godkända avgränsade spelområdet.
 • Att inga sopor lämnas kvar på spelområdet.

Regler spelområdet

 • Använd alltid skyddsglasögon inom spelområdet.
 • Ingen blindfire, se vad du skjuter på.
 • Varna vid användande av granat genom att skicka ”granat” och använd med sunt förnuft.
 • Följ satt maximal boll och trimhastighet.
 • Chrona markör och vapen innan spel och vid behov.
 • Följ standard regler för säkring av markör/vapen utanför spel. D.v.s. Magasin ur och rensa loppet/pipan. Säkra och vapen och på markörer använd pipåse.
 • Respektera avgränsningar.
 • Klättra inte på eller över räcken som är uppsatta.
 • Bygg inte om eller förändra fasta installationer på spelområdet.
 • Återställ eventuella lösa installationer som kan råkas flyttas av misstag.
 • Skräpa inte ner på området.
 • Inga eldar får tändas utan tillåtelse på spelområdet.
 • Använd endast godkänd pyro på området
 • Absolut förbjudet att skjuta utanför spelområdet, förutom på förutbestämda chroningsställen.
 • Absolut förbjudet att skjuta ut ur spelområdet på fordon, föremål och personer utanför spelområdet
 • Absolut förbjudet att skjuta på väg till och från spelområdet
 • Förbjudet att med flit skjuta sönder belysning, rutor eller andra känsliga föremål på banan. (om så sker kommer personen/arrangören bli betalningsansvarig för skadegörelsen).
 • Begränsa ditt spel så att du ej tar onödiga risker.
 • Använd skyddshandskar.
 • Inga vapen/markörer eller ammunition får tas med in i matsalen.

Stråssa-anläggningVill ni hyra anläggningen inom en längre tidsram och t.ex. anordna ett storspel så får ni ringa oss för en offert.

För de som vill hyra anläggningen för att köra paintball i egen regi så kan vara bra att veta att vi har europas största luftbank och kompressorpark.

Två mobila luftfyllningsbankar på släp och en fast vid gruvkontoret på 80+600+80+300, där var och en klarar fler 100-tal personer i timmen. Vi har även 16 lösa dyktankar om man har behov av unika fyllplatser.

Vi har också flera stora hus som är lämpliga för alla möjliga sammankomster och ett fungerande kök. Nytt för i år är konferensrum och spabad med 2 stora badtunnor med plats för 12-16 personer vardera.

Duschar finns i gruvkontoret och hus b.

Läs mer om Stråssa här

Normala hyrestagare av scenarioanläggningen är:

 • Paintballspelare
 • Airsoftspelare
 • Lajvare
 • Försvaret (Livgardet mfl.)
 • Polisens insatsenhet
 • Hundräddare
 • Skräckvandringar
 • Geocaching

Är du intresserad skicka ett mail till: bokning@batalj.se så återkommer vi så fort vi hinner.
OBS! Skicka med namn och telefonnummer vi kan nå er på.