banner Zombie Games 2016

Zombie Games är ett zombie överlevnadsevent där inte bara miljön och zombies begränsar dina chanser att klara dig utan även de andra spelarna som kommer att göra allt för att vinna.


Inga fysiska biljetter skickas ut. Allt sköts digitalt. Köp biljett och fyll sedan i deltagarformuläret. En ifyllning för varje deltagare.Gillar du detta läs då mer om våra andra zombie event.

Bakgrund Zombie Games

Det har gått 1 år sedan det första utbrottet av epidemin rapporterades från Hong Kong. Till en början visade sig viruset endast i form av en ovanligt smittosam och dödligt influensavirus, men efter några dagar tror man att viruset muterades och mardrömmen startade. Våldsamt och okontrollerat, spred sig viruset till alla delar av världen. Några länder klarade sig längre, men alla nationer föll förr eller senare i anarki av upplopp och panik.

Nya regler gällde för överlevnad i den nya världen. Mindre sammansvetsade grupper tenderar att klara sig bättre. Speciellt om de håller sig rörliga och tänker rationellt. Du är en av medlemmarna i en sådan liten grupp. (Eller ensam vilket alla kommer vara från början).

Överallt härjar horder av smittade Zombies i vild jakt på levande färskt kött. Varje dag har blivit en kamp för överlevnad. Det gäller att finna förnödenheter, trygghet och en förhoppningsvis en ljusare framtid.

Frågan är bara om alla zombies är största faran eller om det är andra överlevande man bör vara rädd för.

Zombie Games utmaningen

Som en av få överlevande skall du under ca 6 timmar bevisa att du är den ultimata överlevaren. Reglerna är enkla, flest antal insamlade poäng vinner. Haken är bara att du skall överleva också.

Hitta eller på annat sätt samla användbara föremål, proviant, skalper och ledtrådar. Med samarbete,  list eller våld manövrera ut de andra deltagare. Om det finns flera överlevande kvar vid spelets slut ca 21:00 på kvällen, kommer den spelare med flest sammanlagd poäng att segra.

Zombie Games Pris

520 kr/deltagare. Vi har valt att begränsa antalet deltagare för att öka på känslan i spelet och därför höjt priset lite. Antalet deltagare blir 70 personer och man kommer att ha 1+2 liv denna gång.

Zombie Games Anmälan

Registrering och betalning sker i dessa steg:

1. Köp en biljett på www.batalj.com Du får då ett ordernummer som skall användas i steg 2.

2. Gå till anmälningssidan (ett webbformulär) som du finner här och fyll i alla uppgifter.

Information om när det är dags publiceras på denna sida främst men även via mail till anmälda.

Observera att alla deltagare startar själva om man sedan vill bilda allianser med andra spelare så visst gör det men håll ryggen fri alla svek är helt tillåtna, detta är Zombie Games och det kan bara finnas en segrare.

Zombie Games Regler i korthet

Start och slut

Zombie Games startar kl ca 14.00 lördag den 10 oktober med ca 70 spelare. En standardutrustning har delats ut och alla befinner sig i en startposition i en cirkel runt spelområdets ytterkant. Startposition har givits till varje spelare genom lottning. Spelet startar genom given signal via siren och eventuellt komradio/mobiltelefon. Zombie Games kommer sedan att pågå minst 6 timmar om inte alla är döda innan.

Slutspel utropas på ev. Med siren. Vid eventuella förhinder eller av någon annan anledning spelet måste avbryta i förtid så görs det via mobiltelefon och spelledning på området.

Dina liv i Zombie Games

Alla har fyra liv när de startar, när fjärde livet är slut blir du en zombie och får chansen att hämnas dina nemesis. Varje gång du ”dör” skall man använda deathrag (orange trasa man lägger på huvudet eller axel för att visa att man är död) och vid behov grön signallampa (på kvällen) och gå till Gruvkontorets matsal för inrapportering och respawn (återupplivning).

Att ta en skalp i Zombie Games

En skalp består av rött band och hängs runt halsen. Detta är ett bevis på att man lever. Varje skalp har ett spelarnummer.
Alla som ”dödar” en annan deltagare skall om möjligt ta emot/hämta den dödades skalp. Den dödade skalp kan slitas ifrån deltagare t.ex. vid en attack från zombies eller om någon smyger på en deltagare. Om deltagaren blir skjuten skall skalpen lämnas över eller släppas på marken där spelaren dog. Även deltagare som blivit zombie kan ta skalper, men gör det då för att kunna utses till bästa zombie (mest tagna skalper som zombie). Erövrade skalper som någon deltagare har får inte stjälas av andra deltagare inte ens när den deltagare har förbrukat sitt sista liv och blir Zombie. De skall behållas till spelets slut.

Varje erövrad samt skalp ger 1 poäng vid sammanräkning vid spelets slut. Eventuella kvarvarande egna skalper ger också 1 poäng.

Loota en död spelare

Den döda spelaren ligger kvar på marken under 4 minuter. Under den tiden har spelare möjlighet att förse sig med de saker som spelaren bär på sig. Spelaren tänder sedan sin gröna signallampa/använder sin deathrag och beger sig raka vägen till respawn/safezone vid ”Lajvhuset” vid spelområdets ytterkant, för återupplivning eller zombiefiering, beroende på om personen har liv kvar.

Allt som spelaren bär på sig som tillhör spelet (uppmärkt), samt dollars får erövras av motståndare.

Undantag finns:
Ej övriga skalper personen erövrat, goda gärningar, signallampan, kläder på kroppen, komradio. Självklart även annan utrustning som saknar märkning eller personliga vapnet. Ammunition i ett personligt vapen skall också lämnas kvar hos lotade spelaren när vi kör Zombie Games.

Identifering kill

En spelare som lootar en död spelare måste identifiera sig till den döda, med sitt startnummer. Detta är för att vi senare vid avrapportering skall ha lättare att ha kol på händelseförloppet. En kul grej och för att man skall kunna rapportera eventuella regelbrott.

Att få en god gärning

Motsatsen, om man så vill till skalper är en god gärning. Den representeras av ett grönt mynt. Alla deltagare startar med en stycken ”god gärning”. När dessa sedan ges bort frivilligt representerar de ett bevis på att mottagaren har gjort en god gärning för någon. T.ex. räddat livet på någon eller vad som helst man tycker är en god gärning. Till skillnad från skalper kan dessa endast frivilligt, byta ägare men det kan ske flera gånger. En spelare kan ge en eller flera god gärning till vem man vill, så länge man är i spel (har minst ett liv kvar). Egen personlig (din egna vid start) god gärning som du eventuellt har kvar efter spel ger inga poäng.

En god gärning får precis som skalper inte stjälas av deltagare endast fås med fri vilja. Även om god gärning och skalper kan ses som motsatsen till varandra så tar de inte ut varandra vid sammanräkningen utan ger poäng var för sig.

Ond eller god

Under och efter spelet sammanställs spelarnas resultat och handlingar. Onda och goda gärningar skapar en image för vare spelare. Förutom en trevlig inramning av spelet så skapar det också en framtoning för din karaktär. Vid varje respawn och/eller helt nytt spel tas tidigare handlingar i beaktning. Din karaktär kommer att ändras med hjälp av spelledningen. Smink rekvisita etc. En riktig ond spelare kommer utstråla ondska är det tänkt.

Utgångshastighet för airsoftvapen

För era egna vapen ni kanske tar med till spelet så gäller att ni själva trimmar in vapnen till att följa regler enligt nedan. Vapen som Batalj står för ansvarar vi för att kontrollera. Vi kommer att ha testområde med chronografer på plats samt personal som hjälper till vid behov. Vi kommer att köra med 0,20 ammunition som det ser ut nu.

För alla airsoftvapen gäller CQB trim enligt nedan.

Alla säkerhetsavstånd mäts från vapnets mynning. Det är tillåtet för en enskild spelarrangör att sätta en lägre gräns för högsta tillåtna utgångshastighet på ett spel så länge som detta annonserar ut i förväg. Om möjligt försök hålla minimiavstånd 5 meter vid skjutning inomhus samt givetvis inga skott mot huvud.

Klass S-avstånd Joule .20 fps .25 fps .28 fps .30 fps .34 fps .36 fps .40 fps .43 fps .45 fps
CQB: 0m 0,99 328,0 293,4 277,2 267,7 251,6 243,3 230,8 223,1 218,7
Auto A: 5m 1,34 380,0 339,9 321,2 310,3 291,4 283,1 268,5 259,2 253,3
Auto B: 10m 1,75 435,0 389,1 367,6 355,2 333,6 323,5 306,9 296,7 290,0
Semi: 20m 2,51 520,0 465,1 439,5 424,6 398,8 387,4 367,5 354,6 346,7
Bolt A: 30m 3,34 600,0 536,3 507,1 489,9 460,2 446,9 424,0 409,2 400,0
Bolt B: 40m 4,55 700,0 626,1 591,6 571,5 536,9 521,6 494,9 477,4 466,7

Är ni osäkra på dessa regler eller ser att något fattas/är otydligt hör gärna av er.

Zombie Games din utrustning vid start

(Denna lista kan komma att ändras)
Alla deltagare startar obeväpnade utan ammunition!

Egna vapen får gärna tas med men skall begränsas till CQB vapen (gärna pistoler) eller latexvapen. Innan spelstart lämnas dessa vapen in till spelledning och kan sedan lösas ut i Fristaden av den riktiga ägaren, så snart nog med värdeföremål t.ex. dollarz har hittats för att möjliggöra ett ”köp” av vapnet. Övriga vapen ägda av Batalj kan köpas ut av spelare som inte har egna airsoftvapen eller latexvapen. Sedan kan man förstås finna vapen på banan.

1 st Skalp med spelarnummer (fås av Batalj)
1 st ”God gärning” (fås av Batalj)
1 st vattenflaska (max 1 L)
1 st militär ficklampa med en uppsättning batterier (lånas av Batalj)
1 st komradio för kommunikation till spelledning vid behov. Alla som har tar med sig mobiler använd för endast för kommunikation med spelledning. Ej heller som ficklampor.
1 st metallsked
1 st skyddsglasögon (kan köpas/lånas av Batalj, meddela innan om ni behöver låna vi kanske kan låna ut)
3 st konsvervburkar (fås av Batalj smak slumpas ut)
1 st death rag (ca 50×50 cm orange) ( fås av Batalj)
1 st vit ”parlamentär trasa” (fås av Batalj)
1 st relativt detaljerad karta över spelområdet (fås av Batalj)
1 st liten axelväska (lånas av Batalj)
100 st Dollarz (fås av Batalj)
1 st klocka (alla måste ha detta för att ha koll)

Valfria kläder och skor
Säkerhet och kommunikation (lånas av Batalj): Signallampa (röd,grön,gul).

Praktiskt

Vatten kommer man kunna finna ute på spelområdet om man har tur eller kan byta till sig det. Annars får man möjlighet att fylla sin fältflaska varje gång man dör och måste respawna vid Safezone. Toalett vid Gruvkontoret skall användas inte naturen. Man förlorar inte liv för att gå till Gruvkontoret och använda toaletten, men man får inte heller fylla vatten etc.

Spelområdet för Zombie Games

Spelområdet för zombie games är ett stort område kring Stråssa gruva. I området finns det gått om skog öppna fält och enstaka byggnader ute i terrängen.  Längst in på området finns staden men en stor mängd mindre hus och underjordiska gångar. Största byggnaden är Sinterverket på ca 15 000 kvm och nio våningar. I dessa byggnader kommer det vara mycket gott om zombies och dessutom kommer lokala bandit gänget inte se med mildhet på inkräktare. Området är ca 1,5 x 1 km.

Lokala banditgänget

Era fiender består av Zombies, andra potentiellt farliga deltagare, samt det lokala banditgänget.
Det lokala banditgänget är en tungt beväpnad grupp. De kom först till platsen och därför hunnit förse sig med vapen och fordon. De kommer att göra vad de kan för att hålla deltagare borta från ”sitt” område. Detta banditgäng har ett eget näste någonstans på området och kommer att försvinna undan då och då, för att sedan plötsligt dyka upp och spana efter inkräktare. De kommer att skjuta utan att fråga mot allt som rör sig. Ingen förhandling är möjlig med dessa ”typer”. De kommer inte att bry sig om att plocka upp några skalper utan dessa lämnas kvar om de skjutit ut någon. De kan skjuta på zombies om de känner sig hotade eller roar dem.

Banditgänget kommer att vara farligt speciellt i början då alla är obeväpnade.
Banditer kan dödas och lotas precis som andra spelare. De har dock inga skalper att lämna ifrån sig. Deras fordon får inte tas i bruk av spelare. Banditer är döda i 4 minuter och återgår sedan till sin bas. Banditernas vapen kommer oftast att vara ”in game” vapen och vara uppmärkta. Men som vanligt titta efter denna stämpel så att ni inte tar ett personligt vapen.

Sök och finn

I området kommer det att finnas lådor och olika typer av behållare som innehåller användbara och bra saker. Listan är lång med saker det kan vara, med framför allt kommer alla deltagare att leta efter någon form av vapen. Varje föremål man har vid spelslut ger poäng. Föremål som tas upp får inte släppas.

Alla föremål som tillhör spelet (även sedlar), har en funktion eller värde är uppmärkta med ett  B/Batalj tejp/stämpel (ej sedlarna). Föremål som har lootats från andra spelare, funnits på spelområdet eller köpts ut i frizonen (Barter Town) och väl placerats hos spelaren får inte släppas eller gömmas på spelområdet. Enda sättet spelaren får göra sig av med utrustningen är genom byte med andra spelare eller inlämning i frizonen.

Undantag för ovanstående är föremål som är meningen att användas i taktiskt eller försvarssyfte som: ammunition, flares, granater, rökgranater och mat som har intagits och avrapporterats.
När ditt sista liv är förbrukat skall du lämna allt du har förutom dina skalper, goda gärningar och personliga vapen. Detta gör du i fristaden (Safezone/respawn).

Föremål kan delar upp i 4 katekorier: Mat, vapen, bra att ha, ledtrådar.

Mat

Vattenflaskor, konserver, ransoner etc.

Vapen

Vapen är föremål som kan användas för att döda andra spelare eller zombies. Till kategorin tillhör även magasin.
(Mer om tillåtna vapen nedan)

Bra att ha i Zombie Games

I denna kategori finns allt möjligt som kan anses som naturliga föremål i en Apokalyptisk värld. Föremålen får användas under spelet om man önskar.

Det man kan hitta ute i området är t.ex.
– Enkla airsoftvapen med ett fåtal eller inga kulor. T.ex. pistoler, hagelgevär etc.
– Boffervapen i latex T.ex. brandyxor, järnrör, kofot etc.
– Ammunition, handgranater, hagelpatroner etc.
– Konserver, vattendunkar, rep
– Tändare, tändstickor, tändstål, batterier (beroende på var och hur kan det vara förbjudet att göra upp eld)
– Förband och läkemedel (för att förbinda ”ingame sår” t.ex. skottsår i armen så att du inte förblöder)
– Filtar, torra strumpor etc.
– Pengar (Dollarz)
– Information i form av kartor, lappar etc. (oftast ger de info till ställen att lota, eller varningar för ställen som är farliga och bör undvikas)

Och mycket mycket mera…

Poängräkning i Zombie Games

Poäng ges för skalper, god gärningar, intagna ransoner under tidsperiod, bra att ha föremål, utförda delmål.

6 timmar = 6 dagar

Lite för spelets upplägg så gäller det att förstå omräkningen i tid. Spelet skulle av praktisk anledning ej pågår under 6 dagar även om det vore spännande. I dagsläget motsvaras det istället av 6 timmar. Under dessa timmar klarar man sig gott på det man antagligen har ätit innan spelstart, MEN eftersom spelet motsvarar 6 dagar så är mat viktigt. Vid spelets slutinräkning tas därför matintag in i sluträkningen.

Inrapportering

Vi kommer att ha inrapportering då ni besöker ”Barter Town”.

Utskjutning

Regler för utskjutning kommer att presenteras i detalj inom kort men sammanfattningsvis kan sägas att vi kommer att använda regler t.ex. för förblödning etc. om man blir skjuten i armar och ben m.m.
På samma sätt kommer regler också att finnas för att använda bandage och hjälpa varann för att få en spelare att överleva.
Är man t.ex. utskjuten/död skall man direkt släppa sin skalp på marken. Dessa kan då plockas upp av nästa spelare som hinner dit. Det bör vara den som gjorde det men är förstås inte helt säkert.

När du respawnar (startar om vid död)

När du förlorat ett liv och måste du gå till Fristaden (safezone) för att få ett nytt liv har du då chansen att se har du ligger till eftersom vi hela tiden för upp vilka som förlorar liv får poäng etc. på en stor tavla i matsalen. Du lämnar också rapport om du sett något som bryter våra regler. Du får också passa på att få fylla din vattenflaska och använda toaletten.

När någon dött och rapporterar in det kommer sirenen att spela en lång signal så att alla vet om det.

Som en en sista detalj får du en ny skalp med ditt nummer att hänga runt halsen (om du inte har slut på liv). Har du slut på liv får du istället gå till sminklogen för att sminkas upp till en zombie. Du får även en ny god gärning.

Zombies och hur man bekämpar dem

Från början kommer det att finnas relativt många zombies överallt i området ingen vet var. Givetvis kommer första tiden att vara mest kritisk då alla spelare saknar beväpning att hantera zombies utan måste smyga runt dem om möjligt.
Ju längre spelet pågår desto fler deltagare kommer att vara döda och därmed utöka antalet zombies på området.

Zombies kan bara gå eller småspringa. De haltar/hasar fram eller står stilla.
Zombies reagerar på ljud eller när de ser en ”levande” spelare. De kan också känna lukten av levande kött om de är inom 10 meter.
Zombies använder inte ficklampor om det inte är ett nödfall.
Zombies som blir träffade i bröst eller rygg kommer att lägga sig ned i ca 30 sekunder innan de reser sig upp igen.
Träffas en zombies i t.ex. arm eller ben agerar de efter det och haltar eller låter armen hänga slappt.

Det är givetvis förbjudet att skjuta alla spelare i huvudet och det gäller även zombies.

Om de under den tiden den är nere på marken p.g.a. en träff och ”boffras” d.v.s. någon går fram och drar en latexkniv i dem kommer de att vara ”borta” i ca 2 minuter för att sedan bli levande igen. Man kan alltså aldrig stoppa en zombie helt bara tillfälligt. Används ett boffervapen t.ex. en brandyxa direkt mot en zombie gäller denna regel förstås direkt.

Zombies får också samla skalper från spelare de ”äter” upp.

Spelare som blir av med sin skalp från en zombie men som kanske lyckas ta sig ifrån en grupp zombies är ändå smittad och skall respawna, men kan vänta 3 minuter innan man gör detta. Under den tiden får man agera som normalt d.v.s. försvara sig, fly etc.

Delmål

Som spelare kan du finna speciella föremål och lådor med bataljtejp på sig (gul/svart och logga) dessa föremål är ledtrådar som ger spelaren möjlighet att utföra en handling som ger extra poäng. Spelaren som utför ett delmål kommer finna en kod som rapporteras in till spelledning. Ett utfört delmål kan inte lootas av annan spelare. Däremot kan ledtråden lootas. En oförbrukad ledtråd räknad som ett föremål och kan bytas mot föremål.

Fristaden (Barter Town)

Vid spelområdets ytterkant finns ett fredat område som räknas som ”off game” där finns spelledning och inom detta lilla område är man formellt ur spel tillfälligt. Dit går man om man har lyckats samla tillräckligt med Dollarz för att kunna köpa ut något av sina personliga vapen och förstås ammunition till detta samt när man dött. Det kan också finnas andra vapen som är billigare som man kan byta till sig.
Men tänk på att du lämnar området är du formellt med i spel igen. Det är också en säkerhetsfråga så att vi snabbt kan ta oss ut till en spelare om något händer ute på spelområdet.

Regel: För att inte spelare helt enkelt skall ligga i bakhåll när man lämnar området så kan det komma att bli så att spelledning eskorterar en spelare en bit samt att man är säker i tre minuter från att ha lämnat safezone. Vi filar på detta och kommer att anpassa oss under spel om det krävs för att få bra flyt och rättvisa i spelet.

Drop zones

Under spel kan det hända att ni ser lysraketer och ljus från ”saftblandare” eller lysraket. Platsen är ofta inom ett ganska öppet utsatt område men där vet ni att ett flygplan/helikopter precis kraschat eller släppt något. Där kommer det att finnas värdeföremål som t.ex. vapen, förnödenheter, förband etc. Problemet är bara att alla andra vet det också och ljuset kommer att dra till sig zombies.

Vem vinner Zombie Games?

Alla deltagare samlas i matsalen vid spelstopp på lördagen ca kl 24.00. Givetvis kommer det förmodligen att vara mest zombies men de som fortfarande lever kommer att vara med vid poängräkningen. Här räknas alla dollarz, vapen, värdeföremål du har med dig, sedan adderas antalet skalper du tagit, goda gärningar och utförda delmål.

Vi planerar att ha något slags vandringspris så mest ära står på spel. Även bästa zombie, alltså zombie med flest skalper kommer att utses.

(OBS allt skrivet ovan kan komma att ändras och nya regler tillkomma så håll utkik här om ni avser att vara med)

På sikt kommer vi att lägga upp färdiga dokument för utskrift samt eventuellt kartor om vi anser att de kan lämnas ut långt innan spel.

 Vill du vara statist eller bara hjälpa till på eventet?

Om du vill följa med och vara med på eventet utan att behöva betala så kan du ställa upp som funktionär. Vi behöver Zombiestatister och civila etc. som har sina roller under eventet. Det är grymt kul och vi tar inget betalt för det men och andra sidan betalar vi inte heller. Är du intresserad kan du anmäla dig i formuläret med alt. 2 på första frågan så tar vi kontakt med dig.