Vi har sedan några månader tillbaka arbetat med att bygga värdens bästa SQB och scenariobana för airsoft, paintball, lajv och polis/militär i Stråssa. 400 träd är nedtagna och schaktning pågår för fullt. Projektet skall vara klar till 29 maj och innebär rivning av ca 20 hus i trä och betong, men utökning i det hela med 100 nya stora hus som nu byggs med 150 st 40 fots containrar. Det handlar om en anläggning som kan användas av alla som vill ha en unik, säker och extrem anläggning i centrala Sverige.

Vi hoppas detta skall uppskattas av alla som trott att Sverige var ett dött land när det kommer till scenariobanor.